HÀNH TRÌNH VỚI TÊN THƯƠNG HIỆU

“NGỖNG"
- Ngỗng là doanh nghiệp xã hội đồng hành cùng người nông dân sinh thái tạo ra những sản phẩm nông nghiệp bền vững, minh bạch trong chất lượng sản phẩm và kết nối người nông dân với hệ sinh thái xung quanh: khách hàng, chuyên gia, tự nhiên…”
- Bạn có thấy trong chữ NGỗNG,
Có chữ NÔNG là nông dân, nông sản, những con người, những sản phẩm tuyệt vời mà Ngỗng đồng hành.
Có chữ NGON là chất lượng sản phẩm mà chúng tớ hướng tới.
Có chữ NGôNG của tuổi trẻ, có dấu ~ của sự trải nghiệm. NGỖNG là sự trưởng thành, là chất lượng sản phẩm luôn được chú trọng và cải thiện, là sự đồng hành cùng nông dân, nông sản Việt.
1. Sứ mệnh:
• Nâng cao giá trị, uy tín nông sản Việt, tăng thu nhập bền vững cho nông dân
• Đồng hành cùng nông dân....

Xem thêm

Life_is_a_beautiful_rice

Theo Dõi NGỗNG Trên Instagram