Qui trình canh tác tại Đảo Bầu

Qui trình canh tác tại Đảo Bầu

10:59 - 29/10/2019

Qui trình canh tác tại Đảo Bầu

***Đối với những sản phẩm tại Đảo Bầu qui trình sản xuất được canh tác:

  • Không sử dụng thuốc trừ sâu
  • Không sử dụng thuốc diệt cỏ
  • Không sử dụng phân bón hóa học
  • Sử dụng phân gà ủ hoai với trấu và cây phân xanh
  • Sử dụng nguồn nước sạch từ sông Đa Độ
  • Tấp tủ bằng rơm và thân cây cỏ theo định kỳ

Thông tin về từng sản phẩm được cập nhật thường xuyên trong danh mục sản phẩm trên website của Ngỗng (http://ngong.com.vn/san-pham), hoặc trên facebook để được rõ ràng và public minh bạch.

Life is a beautiful rice!

Team Ngỗng.

TRỒNG LÚA VÀ NUÔI RƯƠI NÂNG CAO THU NHẬP
DINH DƯỠNG ĐẾN TỪ GẠO RUỘNG RƯƠI
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC LOẠI GẠO
TẠI SAO GẠO LỨT LẠI TỐT HƠN GẠO XÁT TRẮNG
ĐẶC ĐIỂM CỦA GẠO NHẬT J02 TRỒNG Ở RUỘNG RƯƠI