Trải nghiệm Vườn Hồng Karose – Vườn Rau hữu cơ - Học viện Edufarm

Trải nghiệm Vườn Hồng Karose – Vườn Rau hữu cơ - Học viện Edufarm

15:17 - 08/10/2019

Trải nghiệm Vườn Hồng Karose – Vườn Rau hữu cơ - Học viện Edufarm

Cung đường Trải nghiệm Vườn Hồng Karose - Vườn rau hữu cơ - Học viện Edufarm đang được Team Ngỗng dự kiến triển khai,

Thông tin chi tiết về chuyến đi này xin hãy follow Facebook của Ngỗng hoặc Website chuyên mục Tour. 

Cảm ơn quý khách,

Team Ngỗng,

Life is a beautiful rice!

Hình ảnh vườn hồng Karose

TRỒNG LÚA VÀ NUÔI RƯƠI NÂNG CAO THU NHẬP
CHƯƠNG TRÌNH THĂM QUAN TRẢI NGHIỆM
CHƯƠNG TRÌNH THĂM QUAN TRẢI NGHIỆM LẦN 1
DINH DƯỠNG ĐẾN TỪ GẠO RUỘNG RƯƠI
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC LOẠI GẠO